baciti u smeće


baciti u smeće
• junk

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • baciti — báciti (koga, što) svrš. <prez. bȃcīm, pril. pr. īvši, prid. trp. bȃčen> DEFINICIJA 1. zamahom i puštanjem iz ruke promijeniti mjesto čemu ili komu [baciti kamen iz ruke]; hititi, hitnuti, vrći 2. razg. otjerati, odstraniti, ukloniti… …   Hrvatski jezični portal

  • báciti — (koga, što) svrš. 〈prez. bȃcīm, pril. pr. īvši, prid. trp. bȃčen〉 1. {{001f}}zamahom i puštanjem iz ruke promijeniti mjesto čemu ili komu [∼ kamen iz ruke]; hititi, hitnuti, vrći 2. {{001f}}razg. otjerati, odstraniti, ukloniti [∼ u zapećak] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • škòvaci — škòvac|i m zb. 〈G škȍvācā〉 reg. ekspr. smeće [baciti u ∼e baciti u smeće] ✧ {{001f}}mlet …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • škovaci — škòvaci m zb. <G škȍvācā> DEFINICIJA reg. ekspr. smeće [baciti u škovace baciti u smeće] ETIMOLOGIJA mlet. scovazzi …   Hrvatski jezični portal